Aktualne zamówienia publiczne (2022)

Dostawy:

Data
zamieszczenia
Numer sprawy
w serwsie IZP
Wewnętrzny
numer sprawy
Ostatnia aktualizacja
04.01.2022 ZP-1/D 22/W3/D/2021
Dostawa odczynników chemicznych
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
13.01.2022 ZP-2/D UD.2.2022.D
Zakup specjalistycznego wyposażenia i środków trwałych Centrum Sportu Politechniki Łódzkiej w ramach realizowanego Projektu Dostępna Politechnika Łódzka
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
18.01.2022 ZP-3/D ACSD.DO.383.2.1.2022
Sukcesywna dostawa chemii basenowej dla obiektu ACSD PŁ "Zatoka Sportu" w Łodzi przy Al. Politechniki 10 w latach 2022 / 2023
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
21.01.2022 ZP-4/D W1/ZP-2/2022
Dostawa elektroniki do ramion pomiarowych
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
24.01.2022 ZP-5/D CRK/383.1/2022/1/1
Dostawa oprogramowania wraz z zapewnieniem licencji w ramach realizacji przez Politechnikę Łódzką Projektu pn. „Centrum Rozwoju Kompetencji Politechniki Łódzkiej
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
27.01.2022 ZP-6/D ZP/W8/382/2022/01/1
Dostawa wraz z instalacją, montażem oraz konfiguracją urządzeń sieciowych dla Wydziału Organizacji i Zarządzania
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
28.01.2022 ZP-7/D W1/ZP-3/2022
Dostawa sprzętu komputerowego.
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
01.02.2022 ZP-8/D W-2/TP/1/2022
Dostawa sitodrukarki dla Katedry Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
01.02.2022 ZP-9/D ICRI-BioM.383.1.2022
Dostawa sprzętu komputerowego dla Międzynarodowego Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM) Międzynarodowa Agenda Badawcza w Łodzi
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
04.02.2022 ZP-10/D RAP.383.4.2022.RAA.D
Dostawa wraz z transportem gazów sprężonych i skroplonych dla jednostek wydziałowych Politechniki Łódzkiej oraz najem butli
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
09.02.2022 ZP-11/D W1/ZP-4/2022
Dostawa sprzętu komputerowego (6 części).
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
09.02.2022 ZP-12/D SC.383.2.2022.D
Dostawę urządzeń, materiałów, aparatury elektronicznej i optycznej w ramach realizacji przez Politechnikę Łódzką Projektu pn. ”Foto-Foot-Prevent – Fotoaktywne rozwiązanie stosowane w terapii zespołu stopy cukrzycowej”
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
21.02.2022 ZP-13/D ICRI-BioM.383.2.2022
Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach realizacji Projektu pn. "Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM) współfinansowanego ze środków EFRR”
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
24.02.2022 ZP-14/D CRK/383.3/2022/3/3
Dostawa oprogramowania wraz z zapewnieniem licencji w ramach realizacji przez Politechnikę Łódzką Projektu pn. „Centrum Rozwoju Kompetencji Politechniki Łódzkiej”
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
25.02.2022 ZP-15/D W1/ZP-6/2022
Dostawa sprzętu komputerowego
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
28.02.2022 ZP-16/D 2/W6.383/2022- ZP.D
Dostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego, sieciowego, akcesoriów i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej w informatorze ZP
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
04.03.2022 ZP-17/D ICRI-BioM.383.4.2022
Zakup i sukcesywna dostawa odczynników, produktów chemicznych, metali, gazów, materiałów medycznych oraz innych produktów laboratoryjnych na potrzeby projektu ICRI-BioM
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
04.03.2022 ZP-18/D UCI 2/383/2022
Dostawa oprogramowania
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
04.03.2022 ZP-19/D UCI 3/383/2022
Dostawa sprzętu komputerowego
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
11.03.2022 ZP-20/D ICRI-BioM.383.3.2022
Zakup i dostawa sprzętu w ramach realizacji Projektu pn. "Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM) współfinansowanego ze środków EFRR”
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
14.03.2022 ZP-21/D ZP/W8/382/2022/03/1
Dostawa i montaż mebli, foteli oraz krzeseł w pomieszczeniach budynku B-17 Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
15.03.2022 ZP-22/D CRK/383.4/2022/3/4
Dostawa oprogramowania wraz z zapewnieniem licencji w ramach realizacji przez Politechnikę Łódzką Projektu pn. „Centrum Rozwoju Kompetencji Politechniki Łódzkiej
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
16.03.2022 ZP-23/D ICRI-BioM.383.5.2022
Zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego w ramach realizacji Projektu pn. "Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM) współfinansowanego ze środków EFRR
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
18.03.2022 ZP-24/D ASSIST/TP/1/2022
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu „ASsIST: Asystujący spersonalizowany inteligentny system teleopieki„ nr POIR.01.01.01-00-1047/21, w podziale na zadania.
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
21.03.2022 ZP-25/D W1/ZP-7/2022
Dostawa sprzętu komputerowego
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
22.03.2022 ZP-26/D SC.383.4.2022.D
Dostawa maty do pomiaru nacisku oraz kamery termowizyjnej z osprzętem w ramach realizacji przez Politechnikę Łódzką Projektu pn. ”Foto-Foot-Prevent – Fotoaktywne rozwiązanie stosowane w terapii zespołu stopy cukrzycowej”
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
28.03.2022 ZP-27/D W-2/TP/2/2022
Dostawa sitodrukarki dla Katedry Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
29.03.2022 ZP-28/D CMI.383.1.2022.D
Dostawa zestawów edukacyjnych stanowiących nagrody w informatycznych zawodach regionalnych, Ligi oraz Finałów ogólnopolskich w ramach realizacji projektu CMI
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
29.03.2022 ZP-29/D CG.383.4.2022.D
Dostawa laptopów wraz z niezbędnymi akcesoriami
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
31.03.2022 ZP-30/D 3/W3D/D/2022
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
01.04.2022 ZP-31/D CG.383.5.2022.D
Dostawa 11 szt. laptopów w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
07.04.2022 ZP-32/D W1/ZP-9/2022
Dostawa sprzętu komputerowego (4 części).
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
08.04.2022 ZP-33/D W-5 ZP/1/2022
Dostawa odczynników chemicznych odczynników laboratoryjnych, wyrobów laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do aparatury laboratoryjnej dla potrzeb realizacji projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji przetworów warzywno-owocowych nowej generacji wzbogaconych błonnikowym preparatem ze skrobi ziemniaczanej o właściwościach prebiotycznych z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży” przez Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ.
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
12.04.2022 ZP-34/D 6/W3D/D/2022
Sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych oraz szklanych dla potrzeb Katedry Fizyki Molekularnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
12.04.2022 ZP-35/D 5/W3D/D/2022
Dostawa zestawu do analizy fluorescencji i chemiluminescencji układów biologicznych wraz z wyposażeniem służącym do pracy z próbkami biologicznymi dla Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
12.04.2022 ZP-36/D 4/W3D/D/2022
Dostawa drobnej aparatury dla jednostek Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
14.04.2022 ZP-38/D RRS.383.7.2022.D
Dostawa materiałów i artykułów reklamowych z nadrukiem na potrzeby Europejskich Igrzysk Akademickich w Łodzi w 2022 r.
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
21.04.2022 ZP-39/D 7/W3D/D/2022
Dostawa chromatografu gazowego dla Instytutu Technologii Polimerów i Barwników
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
22.04.2022 ZP-40/D UD.10.2022.D
Zakupu plotera laserowego dla Politechniki Łódzkiej ramach realizowanego Projektu Dostępna Politechnika Łódzka
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
27.04.2022 ZP-41/D W9/ZP/RCOP/1/2022
Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego z mikroanalizą rentgenowską SEM-EDS
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
28.04.2022 ZP-42/D ICRI-BioM.383.8.2022
Dostawa i montaż mebli biurowych do pomieszczeń Międzynarodowego Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów ICRI-BioM Międzynarodowej Agendy Badawczej
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
28.04.2022 ZP-43/D W1/ZP-10/2022
Dostawa sprzętu komputerowego (2 części)
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
29.04.2022 ZP-44/D RRS.383.8.2022.D
Dostawa materiałów brandingowych na potrzeby Europejskich Igrzysk Akademickich organizowanych w Łodzi w 2022 r. w podziale na 3 części
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
11.05.2022 ZP-45/D ZP/W8/382/2022/05/1
Dostawa wraz z instalacją, montażem oraz konfiguracją urządzeń sieciowych i projekcyjnych dla Wydziału Organizacji i Zarządzania
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
11.05.2022 ZP-46/D W-5 ZP/3/2022
Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie prototypowej, doświadczalnej linii granulacji błota w skali ćwierć technicznej w Krajowej Spółce Cukrowej Oddział Cukrownia Dobrzelin, w ramach realizacji Projektu NCBiR "Szybka ścieżka – Agrotech : Opracowanie innowacyjnego procesu suszenia wysłodków wykorzystującego ciepło odpadowe i otrzymywanie funkcjonalnych komponentów paszowych w ramach cyrkularnej gospodarki cukrowni”
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
12.05.2022 ZP-47/D UD.11.2022.D
Dostawa specjalistycznego wyposażenia i środków trwałych dla Centrum Multimedialnego Politechniki Łódzkiej
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
11.05.2022 ZP-48/D W4.383.1.2022.ZP-D
Dostawa, montaż i uruchomienie chromatografu żelowego dla Instytutu Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych WTMiWT Politechniki Łódzkiej
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
13.05.2022 ZP-49/D T.383.1.2022.D
Dostawa podzespołów do budowy urządzenia przędząco-drukującego niezbędnych w realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
16.05.2022 ZP-50/D RAP.383.19.2022.AGS.D
Dostawa mebli do Niepublicznego Przedszkola Politechniki Łódzkiej
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
17.05.2022 ZP-51/D 8/W3D/D/2022
Sukcesywna dostawa odczynników do realizacji projektu pn. "Struktury kompozytowe o obniżonej palności i zdefiniowanych cechach biostatycznych z dodatkami ułatwiającymi degradowalność lub kompostowalność"
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
18.05.2022 ZP-52/D 9/W3D/D/2022
Dostawa zestawu do analizy żywotności komórek w oparciu o pomiary absorbancji i fluorescencji dla Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
18.05.2022 ZP-53/D UD.12.2022
Zakup plotera laserowego dla Politechniki Łódzkiej w ramach realizowanego Projektu Dostępna Politechnika Łódzka
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
20.05.2022 ZP-54/D W-5 ZP/2/2022
Dostawa odczynników chemicznych, odczynników laboratoryjnych, wyrobów laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do aparatury laboratoryjnej dla potrzeb realizacji projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kombuchy", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 przez Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ.
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
20.05.2022 ZP-55/D W1/ZP-11/2022
Dostawa sprzętu komputerowego (3 części)
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
20.05.2022 ZP-56/D W1/ZP-12/2022
Dostawa sprzętu komputerowego.
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
25.05.2022 ZP-57/D W1/ZP-14/2022
Dostawa sprzętu komputerowego (3 części).
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
26.05.2022 ZP-58/D W1/ZP-13/2022
Dostawa sprzętu komputerowego (3 części).
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
30.05.2022 ZP-59/D 13/W3D/D/2022
Dostawa zestawu do analizy żywotności komórek w oparciu o pomiary absorbancji i fluorescencji dla Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
30.05.2022 ZP-60/D T.383.2.2022.D
Dostawę podzespołów do budowy urządzenia przędząco-drukującego
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
31.05.2022 ZP-61/D 11/W3D/D/2022
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do prac badawczych realizowanych w ramach projektu „Struktury kompozytowe o obniżonej palności i zdefiniowanych cechach biostatycznych z dodatkami ułatwiającymi degradowalność lub kompostowalność"
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
31.05.2022 ZP-62/D 10/W3D/D/2022
Sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych oraz szklanych dla „Struktury kompozytowe o obniżonej palności i zdefiniowanych cechach biostatycznych z dodatkami ułatwiającymi degradowalność lub kompostowalność”
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
08.06.2022 ZP-63/D W1/ZP-15/2022
Dostawa sprzętu komputerowego (4 części).
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
08.06.2022 ZP-64/D W9/ZP/RCOP/2/2022
Dostawa elementów do budowy pilotowej instalacji (w skali laboratoryjnej) urządzenia do liofilizacji w trybie ciągłym
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
10.06.2022 ZP-65/D W7/TP/01/2022
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału FTIMS PŁ
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
15.06.2022 ZP-66/D ICRI-BioM.383.9.2022
Zakup i sukcesywna dostawa odczynników, produktów chemicznych, na potrzeby projektu pn. "Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM). Międzynarodowa Agenda Badawcza”
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
20.06.2022 ZP-67/D W-5 ZP/5/2022
Dostawa odczynników chemicznych, odczynników laboratoryjnych, wyrobów laboratoryjnych oraz sprzętu laboratoryjnego dla Katedry Biotechnologii Środowiskowej Wydziału BiNOŻ PL w ramach realizacji projektu „Opracowanie technologii oczyszczania ozonem roślin przyprawowych”
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
20.06.2022 ZP-68/D 6/W6.383/2022-ZP.D
Dostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego, sieciowego, akcesoriów i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
24.06.2022 ZP-69/D W1/ZP-18/2022
Dostawa sprzętu komputerowego (5 części).
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
28.06.2022 ZP-70/D 12/W3D/D/2022
Dostawa przenośnego spektrometru ramanowskiego dla Katedry Fizyki Molekularnej
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
29.06.2022 ZP-71/D 4/W6.383/2022-ZP.D
Dostawa i montaż urządzeń chłodniczych w Instytucie Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
30.06.2022 ZP-72/D 14/W3D/D/2022
Dostawa drobnej aparatury dla jednostek organizacyjnych Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
11.07.2022 ZP-74/D RAP.383.28.2022.ATE.D
Rozbudowa systemu parkingowego Politechniki Łódzkiej o Kampusy A oraz B
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
15.07.2022 ZP-75/D W-5 ZP/6/2022
Dostawa pomp turbomolekularnych z wyposażeniem wraz z montażem i uruchomieniem, które będą stanowiły doposażenie systemów chromatograficznych ze spektrometrią mas dla Instytutu Technologii i Analizy Żywności Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
15.07.2022 ZP-76/D T.383.5.2022.D
Dostawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby projektu pn. „Opracowanie opatrunku wchłanialnego na bazie aktywnego tropokolagenu egzogennego ze skór rybich z dodatkiem zmodyfikowanych nanoproszków węgla”
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
19.07.2022 ZP-77/D 7/W6.383/2022-ZP.D
Dostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego, sieciowego, akcesoriów i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
20.07.2022 ZP-78/D UCI 4/383/2022
Dostawa sprzętu komputerowego
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
20.07.2022 ZP-79/D UCI 5/383/2022
Dostawa subskrypcji dla wszystkich pracowników PŁ oprogramowania biurowego wraz z usługą chmurową, systemów operacyjnych desktop, narzędzi analiz danych, systemów bezpieczeństwa w chmurze, na okres 3 lat
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
25.07.2022 ZP-80/D W9/ZP/RCOP/3/2022
Dostawa elementów do budowy pilotowej instalacji (w skali laboratoryjnej) urządzenia do liofilizacji w trybie ciągłym
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
01.08.2022 ZP-81/D 15/W3/D/2022
Sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych i szklanych dla Instytutu Technologii Polimerów i Barwników Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
02.08.2022 ZP-82/D 16/W3D/D/2022
Dostawa Zintegrowanego systemu mikroskopii sił atomowych oraz mikroskopii w podczerwieni (AFM-IR) dla Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
05.08.2022 ZP-83/D CG.383.6.2022.D
Dostawa sprzętu: routery, monitory, urządzenie wielofunkcyjne oraz laptopy
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
08.08.2022 ZP-84/D 17/W3D/D/2022
Dostawa komory solarnej dla Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
12.08.2022 ZP-85/D W9/ZP/03/2022
Zakup i dostawa oświetlacza z monochromatorem, dużej mocy dla Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
16.08.2022 ZP-86/D W-5 ZP/8/2022
Dostawa następującej aparatury: Pakiet Nr 1 - Wytrząsarka do hodowli z kontrolą temperatury w zestawie z platformą i uchwytami do mocowania kolb Pakiet Nr 2 - Wirówka na duże objętości z chłodzeniem z niezbędnymi rotorami oraz oprzyrządowaniem dla Instytutu Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ.
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
18.08.2022 ZP-87/D ZP/W8/382/2022/08/2
Dostawa sprzętu komputerowego oraz ekranów projekcyjnych dla Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej”
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
19.08.2022 ZP-88/D W9/ZP/04/2022
Zakup i dostawa kriostatu helowe dla Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
19.08.2022 ZP-89/D 18/W3D/D/2022
Dostawa spektrometru absorpcji atomowej – wersja tandem dla Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
23.08.2022 ZP-90/D W1/ZP-20/2022
Dostawa sprzętu komputerowego.
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
05.09.2022 ZP-91/D W-5 ZP/11/2022
Dostawa pompy turbomolekularnej z wyposażeniem wraz z montażem i uruchomieniem, która będzie stanowiła doposażenie systemu chromatograficznego ze spektrometrią mas dla Instytutu Technologii i Analizy Żywności Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
07.09.2022 ZP-92/D W9/ZP/05/2022
Zakup i dostawa trzech termostatowanych wytrząsarek do hodowli mikroorganizmów dla Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
09.09.2022 ZP-93/D RAP.383.35.2022.ATE.D
Rozbudowa systemu parkingowego Politechniki Łódzkiej o Kampusy A oraz B
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
09.09.2022 ZP-94/D ICRI-BioM.383.10.2022
Zakup i sukcesywna dostawa odczynników, produktów chemicznych, na potrzeby projektu pn. "Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM). Międzynarodowa Agenda Badawcza
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
09.09.2022 ZP-95/D 9/W6.383/2022-ZP.D
Dostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego i akcesoriów dla jednostek organizacyjnych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
13.09.2022 ZP-96/D W-5 ZP/13/2022
Dostawa odczynników chemicznych, odczynników laboratoryjnych, wyrobów laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do aparatury laboratoryjnej dla potrzeb realizacji projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kombuchy", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 przez Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
14.09.2022 ZP-97/D 19/W3D/D/2022
Dostawa dwóch komór rękawicowych wyposażonych w suszarkę próżniową, urządzenie do nakładania cienkich warstw na wirujące podłoże oraz drukarkę dla Katedry Fizyki Molekularnej
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
19.09.2022 ZP-98/D W-5 ZP/9/2022
Dostawa wyrobów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ.
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
22.09.2022 ZP-99/D UD.20.2022
Zakup farmy drukarek 3D wraz z materiałami eksploatacyjnymi w ramach realizowanego Projektu Dostępna Politechnika Łódzka
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
27.09.2022 ZP-100/D ZPU3.23.2022.D
Dostawa robotów wraz z niezbędnymi podzespołami
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
28.09.2022 ZP-101/D W7/TP/03/2022
Dostawa laptopów wraz z akcesoriami dla Wydziału FTIMS PŁ
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
29.09.2022 ZP-102/D 20/W3D/D/2022
Dostawa mobilnego spektrometru Ramana z ręczną sondą światłowodową oraz laserem dla Katedry Fizyki Molekularnej
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
30.09.2022 ZP-103/D W-5 ZP/12/2022
Dostawa odczynników chemicznych odczynników laboratoryjnych, wyrobów laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do aparatury laboratoryjnej dla potrzeb realizacji projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji przetworów warzywno-owocowych nowej generacji wzbogaconych błonnikowym preparatem ze skrobi ziemniaczanej o właściwościach prebiotycznych z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży” przez Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ.
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
30.09.2022 ZP-104/D W-5 ZP/10/2022
Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych, wyrobów laboratoryjnych oraz różnych maszyn specjalnego zastosowania dla Katedry Biotechnologii Środowiskowej w ramach projektu: „Opracowanie innowacyjnego procesu suszenia wysłodków wykorzystującego ciepło odpadowe i otrzymywanie funkcjonalnych komponentów paszowych w ramach cyrkularnej gospodarki cukrowni”
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
30.09.2022 ZP-105/D ICRI-BioM.383.11.2022
Zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby projektu pn. "Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM). Międzynarodowa Agenda Badawcza”
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
06.10.2022 ZP-106/D W1/ZP-24/2022
Dostawa sprzętu komputerowego.
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
12.10.2022 ZP-107/D UCI 6/383/2022
Aktualizacja pakietu licencji oprogramowania antywirusowego użytkowanego przez Politechnikę Łódzką
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
13.10.2022 ZP-108/D UD.22.2022
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizowanego Projektu Dostępna Politechnika Łódzka
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
07.07.2022 ZP-109/D MDB.383.2.2022.D
Dostawa oprogramowania do konwersji
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
26.10.2022 ZP-110/D 22/W3D/D/2022
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
28.10.2022 ZP-111/D PAKT.3.2022.D
Dostawa zestawów edukacyjnych w ramach projektu „Pracownie Aktywnego Korzystania z Technologii
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
04.11.2022 ZP-112/D UCI 7/383/2022
Dostawa licencji oprogramowania do modelowania i symulacji systemów dynamicznych
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
08.11.2022 ZP-113/D SC.383.6.2022.D
Dostawa drukarki 3D, obiektywu do kamery termowizyjnej, spawarki światłowodowej, pieca lutowniczego oraz drukarki pasty lutowniczej w ramach Projektu pn. ”Foto-Foot-Prevent – Fotoaktywne rozwiązanie stosowane w terapii zespołu stopy cukrzycowej”
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
09.11.2022 ZP-114/D UCI 8/383/2022
Dostawa sprzętu sieciowego
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
15.11.2022 ZP-115/D W-2/TP/8/2022
Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego oraz drukarki 3D dla jednostek organizacyjnych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej w podziale na zadania.
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
18.11.2022 ZP-116/D RAP.383.39.2022.ATR.D
Rozbudowa systemu parkingowego Politechniki Łódzkiej o Kampusy A oraz B
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
21.11.2022 ZP-117/D PAKT.5.2022.D
Dostawa 8-osobowego samochodu wielozadaniowego na potrzeby realizacji projektu pn. „Pracownie Aktywnego Korzystania z Technologii – PAKT”
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
22.11.2022 ZP-118/D 25/W3D/D/2022
Dostawa aparatury dla Instytutu Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
23.11.2022 ZP-119/D B/2/2022/ZP
Dostawa sprzętu komputerowego
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
30.11.2022 ZP-120/D UCI 9/383/2022
Dostawa sprzętu sieciowego
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
30.11.2022 ZP-121/D SC.383.8.2022.D
Dostawę spawarki światłowodowej, pieca lutowniczego oraz drukarki pasty lutowniczej w ramach Projektu pn. ”Foto-Foot-Prevent – Fotoaktywne rozwiązanie stosowane w terapii zespołu stopy cukrzycowej”
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
02.12.2022 ZP-122/D 23/W3D/D/2022
Dostawa dwuwiązkowego spektrometru UV/VIS, syntezatora DNA/RNA dla projektu "Synteza i badania strukturalne/biofizyczne modelowych oligomerów mRNA/mt-tRNA w celu określenia roli modyfikowanych nukleozydów (m5C, hm5C, f5C, ca5C, m1G) w translacji i chorobach człowieka"
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
06.12.2022 ZP-123/D UD.25.2022
Zakup farmy drukarek 3D wraz z materiałami eksploatacyjnymi w ramach realizowanego Projektu Dostępna Politechnika Łódzka
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym

 

Usługi:

Data
zamieszczenia
Numer sprawy
w serwsie IZP
Wewnętrzny
numer sprawy
Ostatnia aktualizacja
04.01.2022 ZP-1/U UD.1.2022
Wykonanie usługi stworzenia narzędzia VIRTOOL do tworzenia wirtualnych laboratoriów przez pracowników W1 PŁ (ETAP I) oraz zwirtualizowanych laboratoriów-VIRLAB (ETAP II)
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
26.01.2022 ZP-2/U RAP.383.1.2022.AGN.U
Utrzymanie czystości terenu (sprzątanie, odśnieżanie) wraz z pielęgnacją zieleni Politechniki Łódzkiej i terenu Parku im. Klepacza” -
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
31.01.2022 ZP-3/U ZPU2.383.1.2022.U
Świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników Politechniki Łódzkiej-szkolenie z zakresu metod pracy z emocjami osób dorosłych z wykorzystaniem kart emocji w ramach realizowanego Projektu Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej - edycja II”
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
04.02.2022 ZP-4/U ZPU3.1.2022
Przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do egzaminu stwierdzającego posiadanie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (Gr. 1) wraz z przeprowadzeniem egzaminów stwierdzających posiadanie ww. kwalifikacji na stanowiskach eksploatacji oraz dozoru
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
07.02.2022 ZP-5/U RRS.383.2.2022.U
Świadczenie usług hotelarskich dla uczestników Europejskich Igrzysk Akademickich organizowanych w Łodzi w 2022 r. w hotelu posiadającym kategorię minimum 4 gwiazdek
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
09.02.2022 ZP-6/U RRS.383.1.2022.U odpowiedzi (21.02.2022)
Kompleksowa organizacja stref żywieniowych podczas Europejskich Igrzysk Akademickich 2022
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
17.02.2022 ZP-7/U ZPU3.6.2022
Przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do egzaminu stwierdzającego posiadanie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (Gr. 1) wraz z przeprowadzeniem egzaminów stwierdzających posiadanie ww. kwalifikacji na stanowiskach eksploatacji oraz dozoru”
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
18.02.2022 ZP-8/U RAP.383.3.2022.RPR.U
Usługi w zakresie drukowania pozycji wydawniczych, tj. materiałów informacyjnych, okolicznościowych i reklamowych o wydziałach, uczelni i jej działaniu, wymagających przygotowania do druku
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
18.02.2022 ZP-9/U RRS.383.3.2022.U
Świadczenie usług zakwaterowania uczestników Europejskich Igrzysk Akademickich organizowanych w Łodzi w 2022 r. w hotelu posiadającym kategorię minimum 3 gwiazdek lub innym obiekcie niebędącym hotelem
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
22.02.2022 ZP-10/U 1/W3D/U/2022
Usługa zaprojektowania, wykonania, dostawy, instalacji oraz uruchomienia układu do charakteryzacji elektrycznej modyfikowanych elektrod
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
07.03.2022 ZP-11/U RAP.383.7.2022.AGN.U
CZĘŚĆ I: Ochrona wybranych obiektów i mienia Politechniki Łódzkiej, monitorowanie systemów alarmowych wraz z ochroną w trakcie imprez CZĘŚĆ II: Ochrona w trakcie imprez masowych w tym „Juwenaliów Politechniki Łódzkiej”
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
09.03.2022 ZP-12/U ACSD.DO.383.2.2.2022
Serwis urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w obiekcie Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego PŁ "Zatoka Sportu" w Łodzi przy Al. Politechniki 10
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
23.03.2022 ZP-13/U RAP.383.10.2022.AGN.U
Ubezpieczenie mienia wybranych jednostek organizacyjnych i odpowiedzialności cywilnej Politechniki Łódzkiej”
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
25.03.2022 ZP-14/U RRS.383.4.2022.U
Sprzątanie domów studenckich oraz terenów przylegającychdo domów studenckich Politechniki Łódzkiej podczas Europejskich Igrzysk Akademickich organizowanych w Łodzi w 2022 r.
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
25.03.2022 ZP-15/U ZPU1.383.2.2022.U
Przeprowadzenie szkoleń zawodowych: „Uprawnienia do eksploatacji urządzeń do 1 kV wraz z przeprowadzeniem egzaminu kwalifikacyjnego”, „MS Project przekrojowy”, „Autodesk Inventor zaawansowany z certyfikatem”
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
28.03.2022 ZP-16/U ZPU3.4.2022
Usługa organizacji pokazów studenckich kolekcji ubioru, jak również ich zapisu cyfrowego na potrzeby realizacji zadania projektowego- Kolekcje dyplomowe- Politechnika Fashion Show 2022”
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
05.04.2022 ZP-17/U ZP/W8/382/2022/03/2
Świadczenie usług szkoleniowych PRINCE2 Foundation oraz AgilePM Foundation dla uczestników Studiów Podyplomowych Zarządzanie projektami edycja 26 i edycja 27
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
05.04.2022 ZP-18/U RRS.383.5.2022.U
Wynajem bielizny pościelowej oraz ręczników na potrzeby uczestników Europejskich Igrzysk Akademickich organizowanych w Łodzi w 2022 r.
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
13.04.2022 ZP-19/U RRS.383.6.2022.U aktualizacja (22.04.2022)
Usługa transportu drogowego wraz z jej koordynacją podczas Europejskich Igrzysk Akademickich w Łodzi 2022
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
13.04.2022 ZP-20/U ZPU1.383.1.2022.U
Wykonanie usługi rozbudowy Modułu Zarządzania Projektami
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
14.04.2022 ZP-21/U ZPU1.383.3.2022.U
Organizacja wyjazdu warsztatowego do Tuluzy (Francja) dla 18 uczestników
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
15.04.2022 ZP-21/U ZPU1.383.4.2022.U
Przeprowadzenie szkolenia zawodowego: „Autodesk Inventor zaawansowany z certyfikatem
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
15.04.2022 ZP-22/U RAP.383.11.2022.AGS.U
Żywienie wczasowiczów Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Łódzkiej Zenit w Jastrzębiej Górze przy ul. Bukowej 3/5 w sezonie letnim 2022 roku".
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
21.04.2022 ZP-23/U ZPU3.11.2022
Usługa organizacji pokazów studenckich kolekcji ubioru, jak również ich zapisu cyfrowego na potrzeby realizacji zadania projektowego- Kolekcje dyplomowe- Politechnika Fashion Show 2022
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
29.04.2022 ZP-24/U ZPU3.383.14.2022
Świadczenie usług szkoleniowych dla nauczycieli akademickich Politechniki Łódzkiej – szkolenie: „Social media, a praca naukowa”
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
29.04.2022 ZP-25/U ZPU3.10.2022
Świadczenie usług szkoleniowych dla Politechniki Łódzkiej - certyfikowane szkolenia z wybranych aspektów Dobrej Praktyki Produkcyjnej
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
10.05.2022 ZP-26/U ZPU2/ZPU3.383.1.2022.U
Organizacja Szkół Letnich pn. „Szkoła Letnia HCI” w zakresie Human Computer Interaction dla studentów Politechniki Łódzkiej
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
10.05.2022 ZP-27/U RRS.383.9.2022.U
Świadczenie usług zabezpieczenia medycznego podczas Europejskich Igrzysk Akademickich organizowanych w Łodzi w 2022 r.
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
16.05.2022 ZP-28/U ZPU1.383.5.2022.U
Usługa przeprowadzenia warsztatów dla studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej w ramach Projektu Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej – edycja I
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
17.05.2022 ZP-29/U ZPU1.383.6.2022.U
Usługa przeprowadzenia warsztatów dla studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej w ramach Projektu Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej – edycja II
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
17.05.2022 ZP-30/U ZPU1.383.7.2022.U
Usługa przeprowadzenia warsztatów dla studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej w ramach Projektu Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej – edycja III
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
17.05.2022 ZP-31/U RAP.383.21.2022.RBF.U
Świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań/szkoleń/konferencji organizowanych przez Administrację Rektorską oraz Samorządy i organizacje Studenckie PŁ w 2022/2023 r.
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
18.05.2022 ZP-32/U ZPU1.383.8.2022.U
Usługa przeprowadzenia warsztatów dla studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej w ramach Projektu Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej – edycja IV
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
19.05.2022 ZP-33/U UROEMG/TP/2/2022
Przeprowadzenie oceny skuteczności leczenia nietrzymania moczu u kobiet za pomocą specjalizowanego urządzenia diagnostyczno-terapeutycznego EMG z elektrostymulacją, umożliwiającego prowadzenie terapii typu biofeedback przy wykorzystaniu standardowych medycznych procedur diagnostycznych i terapeutycznych”.
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
19.05.2022 ZP-34/U ZPU1.383.11.2022.U
Organizacja wyjazdu warsztatowego do Włoch (Florencja) dla 23 uczestników
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
23.05.2022 ZP-35/U ZPU3.12.2022
Świadczenia usług szkoleniowych dla nauczycieli akademickich Politechniki Łódzkiej – Superwizja Case Teaching
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
23.05.2022 ZP-36/U ZP/W8/382/2022/05/2
Świadczenie usług szkoleniowych w cyklu szkoleniowym Koordynator Lean – szkolenie Akademia Lean Management dla inżynierów dla studentów Studiów Dualnych
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
01.06.2022 ZP-37/U CMI.383.3.2022.U
Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
06.06.2022 ZP-38/U UROEMG/TP/3/2022
Przeprowadzenie oceny skuteczności leczenia nietrzymania moczu u kobiet za pomocą specjalizowanego urządzenia diagnostyczno-terapeutycznego EMG z elektrostymulacją, umożliwiającego prowadzenie terapii typu biofeedback przy wykorzystaniu standardowych medycznych procedur diagnostycznych i terapeutycznych
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
07.06.2022 ZP-39/U W1/ZP-16/2022
Usługa badawcza pn.: „Eksperymentalna analiza odpowiedzi wymuszonej dwóch wirników sprężarki odśrodkowej z wykorzystaniem metody pomiarowej Blade Tip Timing
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
07.06.2022 ZP-40/U ZPU2.383.4.2022.U
Realizacja szkoleń certyfikacyjnych z zakresu zrównoważonego zarządzania projektami: Szkolenie do Certyfikacji GPM (Poziom II) oraz Szkolenie z Podstaw Zarządzania Projektami + Szkolenie do Certyfikacji GPM (Poziom I i II)
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
07.06.2022 ZP-41/U ZPU3.7.2022
Przeprowadzenie szkoleń z obszaru inteligentnego i energooszczędnego budownictwa - w zakresie systemów zarządzania energią w budynku
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
08.06.2022 ZP-42/U ZPU3.13.2022.U
Świadczenie usług przeprowadzenia szkolenia - Numeryczna mechanika płynów CFD
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
08.06.2022 ZP-43/U RAP.383.26.2022.RBF.U
Świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań/szkoleń/konferencji organizowanych przez Administrację Rektorską oraz Samorządy i organizacje Studenckie PŁ w 2022/2023 r.
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
10.06.2022 ZP-44/U ZPU1.383.13.2022.U
Usługa przeprowadzenia warsztatów dla studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej w ramach Projektu Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej – edycja I
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
10.06.2022 ZP-45/U ZPU1.383.14.2022.U
Usługa przeprowadzenia warsztatów dla studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej w ramach Projektu Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej – edycja II
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
10.06.2022 ZP-46/U ZPU1.383.15.2022.U
Usługa przeprowadzenia warsztatów dla studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej w ramach Projektu Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej – edycja III
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
14.06.2022 ZP-47/U ZPU2/ZPU3.383.2.2022.U
Świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników dydaktycznych, pracowników administracyjnych i studentów Politechniki Łódzkiej – przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kompetencje w zakresie ‘Lean Six Sigma Yellow Belt’ wraz z egzaminem certyfikującym
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
22.06.2022 ZP-48/U MDB.383.1.2022.U
Usługa stworzenia systemu przetwarzania i udostępniania danych medycznych
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
23.06.2022 ZP-49/U ZPU3.18.2022.U
Świadczenie usług przeprowadzenia szkolenia - Numeryczna mechanika płynów CFD
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
24.06.2022 ZP-50/U ZPU1.383.16.2022.U
Usługa przeprowadzenia warsztatów dla studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej w ramach Projektu Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej – edycja II
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
28.06.2022 ZP-51/U ZPU2.383.6.2022.U
Realizacja szkoleń certyfikacyjnych z zakresu zrównoważonego zarządzania projektami: Szkolenie do Certyfikacji GPM (Poziom II) oraz Szkolenie z Podstaw Zarządzania Projektami + Szkolenie do Certyfikacji GPM (Poziom I i II)
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
06.07.2022 ZP-52/U CTI/PN/1/2022
Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej”
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
07.07.2022 ZP-53/U RAP.383.30.2022.RBF.U
Świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań/szkoleń/konferencji organizowanych przez Administrację Rektorską oraz Samorządy i organizacje Studenckie PŁ w 2022/2023 r.
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
07.07.2022 ZP-54/U CMI.383.6.2022.U
Świadczenie usług cateringowych
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
12.07.2022 ZP-55/U ACSD.DO.383.2.3.2022
Świadczenie usług ratownictwa wodnego i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających na terenie Pływalni w obiekcie Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego PŁ "Zatoka Sportu" [...] w latach 2022 - 2024
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
15.07.2022 ZP-56/U RCOP/2/2022
Świadczenie usługi Opieki Serwisowej i aktualizacja Platformy Akademickiego Biura Karier Politechniki Łódzkiej
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
22.07.2022 ZP-57/U CG.383.8.2022.U
Wykonanie usługi rozbudowy i opieki technicznej dla Generatora Wniosków Grantowych
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
28.07.2022 ZP-58/U ZPU1.383.18.2022.U
Usługa przeprowadzenia warsztatów dla studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej w ramach Projektu Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej – edycja II
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
05.08.2022 ZP-59/U RAP.383.31.2022.ATR.U
Opracowanie Dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach prawa opcji dla inwestycji rewitalizacji Parku im. Ks. Bp. Klepacza
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
09.08.2022 ZP-60/U W1/ZP-19/2022
Usługa badania ortopedycznego, miniaturowego ramienia pomiarowego do oceny wybranych parametrów podczas całkowitej aloplastyki stawu biodrowego
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
12.08.2022 ZP-61/U RCOP/3/2022
Świadczenie usługi Opieki Serwisowej i aktualizacja Platformy Akademickiego Biura Karier Politechniki Łódzkiej
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
12.08.2022 ZP-62/U ZP/W8/382/2022/08/1
Organizacja wizyty studyjnej w Stanach Zjednoczonych - stan Nowy Jork
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
16.08.2022 ZP-63/U ZPU2.383.8.2022.U
Realizacja szkoleń o tematyce: „Zmiany w prawie pracy w 2022 r. -omówienie nowych przepisów”, „Prawo pracy dla zarządzających pracownikami” oraz „Excell w dziale personalnym”
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
22.08.2022 ZP-64/U CMI.383.7.2022.U
Pełnienie funkcji pracownika merytorycznego uczestniczącego w realizacji projektu pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
07.09.2022 ZP-65/U RAP.383.34.2022.AGN.U
Odśnieżanie, usuwanie i zapobieganie śliskości na terenach wewnętrznych Kampusów A, B i C Politechniki Łódzkiej
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
07.09.2022 ZP-66/U W7/TP/02/2022
Usługa sprzątania w budynkach Wydziału FTIMS PŁ (B14 i B15) oraz obsługi szatni
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
01.08.2022 ZP-67/U ZPU1.383.9.2022.U
Przeprowadzenie szkoleń zawodowych: „MSC Adams”, „Lean Manufacturing” oraz „Szkolenia TPM”
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
14.09.2022 ZP-68/U ZPU1.383.19.2022.U
Organizacja wyjazdu warsztatowego do Włoch (Florencja) dla 24 uczestników
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
20.09.2022 ZP-69/U UD.16.2022
Świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników Politechniki Łódzkiej – edycja II w ramach realizowanego Projektu Dostępna Politechnika Łódzka
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
22.09.2022 ZP-70/U RAP.383.37.2022.ATR.U
Opracowanie Dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach prawa opcji dla inwestycji rewitalizacji Parku im. Ks. Bp. Klepacza
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
22.09.2022 ZP-71/U ZPU2.383.9.2022.U
Realizacja szkoleń certyfikacyjnych z zakresu księgowości
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
23.09.2022 ZP-72/U CRK/383.6/2022/9/6
Świadczenie usług cateringowych”
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
26.09.2022 ZP-73/U ZPU1.383.20.2022.U
Przeprowadzenie szkolenia MSC Adams dla studentów Politechniki Łódzkiej
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
29.09.2022 ZP-74/U CMI.383.9.2022.U
Świadczenie usług pełnienia funkcji pracowników merytorycznych przygotowujących materiały na szkolenia, prowadzących zajęcia, tworzących gry, zadania konkursowe, sędziujących w zawodach podczas realizacji projektu pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
04.10.2022 ZP-75/U W1/ZP-23/2022
Usługa badania ortopedycznego, miniaturowego ramienia pomiarowego do oceny wybranych parametrów podczas całkowitej aloplastyki stawu biodrowego
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
05.10.2022 ZP-76/U ZPU2.383.11.2022.U
Realizacja szkoleń certyfikacyjnych z zakresu księgowości
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
05.10.2022 ZP-77/U ZPU1.383.23.2022.U
Przeprowadzenie szkolenia MSC Adams dla studentów Politechniki Łódzkiej
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
06.10.2022 ZP-78/U W9/ZP/06/2022
Świadczenie usługi ochrony obiektów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
11.10.2022 ZP-79/U ZPU3.24.2022.U
Roczna subskrypcja ze wsparciem producenta na oprogramowanie do symulacji multimetodowej
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
19.10.2022 ZP-80/U RAP.383.38.2022.AGN.U
Usługa kompleksowego sprzątania w pomieszczeniach budynków Administracji Centralnej PŁ
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
26.10.2022 ZP-81/U ZPU1.383.26.2022.U
Usługa przeprowadzenia warsztatów dla studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej w ramach Projektu Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej – I
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
26.10.2022 ZP-82/U ZPU1.383.27.2022.U
Usługa przeprowadzenia warsztatów dla studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej w ramach Projektu Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej – II
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
26.10.2022 ZP-83/U ZPU1.383.28.2022.U
Usługa przeprowadzenia warsztatów dla studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej w ramach Projektu Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej – III
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
27.10.2022 ZP-84/U ZPU1.383.29.2022.U
Usługa przeprowadzenia warsztatów dla studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej w ramach Projektu Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej – IV
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
28.10.2022 ZP-85/U CRK/383.7/2022/10/7
Usługi przeprowadzenia kursów informatycznych z zakresu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Centrum Rozwoju Kompetencji Politechniki Łódzkiej”
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
15.11.2022 ZP-86/U ACSD.DO.383.2.4.2022
Usługa usuwania śniegu z dachu, sopli i nawisów śnieżnych z budynku ACSD PŁ Zatoka Sportu w Łodzi przy Al. Politechniki 10 w sezonie zimowym 2022/2023
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
15.11.2022 ZP-87/U ZPU1.383.30.2022.U
Przeprowadzenie szkolenia MSC Adams dla studentów Politechniki Łódzkiej
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
15.11.2022 ZP-88/U RAP.383.40.2022.RAK.U
Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Politechniki Łódzkiej
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
18.11.2022 ZP-89/U ZP/W8/382/2022/10/1
Świadczenie usług noclegowych i restauracyjnych podczas XXII edycji Szkoły Letniej Zarządzania
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
21.11.2022 ZP-90/U RAP.383.41.2022.AGN.U
Selektywny odbiór odpadów komunalnych z terenu Politechniki Łódzkiej wraz z dzierżawą kontenerów
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
22.11.2022 ZP-91/U RAP.383.43.2022.ATR.U
Opracowanie Dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach prawa opcji dla inwestycji rewitalizacji Parku im. Ks. Bp. Klepacza
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
23.11.2022 ZP-92/U B/3/2022/ZP
Świadczenie usługi na utrzymywanie właściwego porządku oraz stanu higieniczno-sanitarnego i czystości w pomieszczeniach Biblioteki Politechniki Łódzkiej (budynek B22) w okresie 01.01.2023r. – 31.12.2023 r.
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
23.11.2022 ZP-93/U UD.23.2022
Świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników Politechniki Łódzkiej – edycja II w ramach realizowanego Projektu Dostępna Politechnika Łódzka
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
24.11.2022 ZP-94/U UD.24.2022
Świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników Politechniki Łódzkiej – edycja III w ramach realizowanego Projektu Dostępna Politechnika Łódzka
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
25.11.2022 ZP-95/U ZPU3.31.2022
Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia dla studentów z metodyki analizy cyklu życia z podziałem na 2 części
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
28.11.2022 ZP-96/U ZPU2.383.10.2022.U
Realizacja szkoleń o tematyce: „Team Building” oraz „Tabele przestawne w dziale personalnym- poziom zaawansowany”
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym

 

Roboty budowlane:

Data
zamieszczenia
Numer sprawy
w serwsie IZP
Wewnętrzny
numer sprawy
Ostatnia aktualizacja
05.01.2022 ZP-1/RB 1/W6.383/2022-ZP.RB
Wykonanie remontu pomieszczenia Instytutu Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
01.02.2022 ZP-2/RB RAP.383.5.2022.ATR.RB
Likwidacja barier architektonicznych w budynku B6 Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej w formule zaprojektuj i wybuduj
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
01.02.2022 ZP-3/RB RAP.383.8.2022.ATR.RB
Zabezpieczenie budynku Klubu Żeglarskiego (OBORA) w systemie zaprojektuj – wybuduj
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
02.02.2022 ZP-4/RB RAP.383.6.2022.ATR.RB
Likwidacja barier architektonicznych w budynku Centrum Sportu Politechniki Łódzkiej (Budynek C4) w formule zaprojektuj i wybuduj
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
17.02.2022 ZP-5/RB RAP.383.02.2022.ATE.RB
Remont kanalizacji deszczowej przy budynkach A21/A22 oraz A9 na terenie Politechniki Łódzkiej, Kampus A
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
03.03.2022 ZP-6/RB RAP.383.9.2022.ATE.RB
Modernizacja węzłów cieplnych zlokalizowanych w budynkach nr A20, A22 i B10 na terenie Politechniki Łódzkiej, Kampusy A i B w systemie zaprojektuj i wybuduj
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
04.03.2022 ZP-7/RB UCI 1/383/2022
Wykonanie robót budowlanych w zakresie „Budowa przyłącza światłowodowego do MPK Nowe Sady przy ul. Nowe Sady 2 w Łodzi – część 1 rurociągi kablowe”
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
18.03.2022 ZP-8/RB W1/ZP-5/RB/2022
Remont pomieszczeń biurowych w Katedrze Automatyki Biomechaniki i Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej – budynek A22b.
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
30.03.2022 ZP-9/RB RAP.383.12.2022.ATR.RB
Modernizacja, przebudowa istniejącego budynku Politechniki Łódzkiej A7 na potrzeby dydaktyczne i laboratoryjne projektu dostępna Politechnika Łódzka w systemie zaprojektuj i wybuduj
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
05.04.2022 ZP-10/RB RAP.383.13.2022.ATR.RB
Likwidacja barier architektonicznych w budynku Centrum Sportu Politechniki Łódzkiej (Budynek C4) w formule zaprojektuj i wybuduj
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
08.04.2022 ZP-11/RB RAP.383.16.2022.ATR.RB
Odbudowa budynku B1 po pożarze z wykonaniem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz montaż windy wraz z dostosowaniem budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w formule zaprojektuj-wybuduj
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
13.04.2022 ZP-12/RB RAP.383.17.2022.ATR.RB
Likwidacja barier architektonicznych w budynku B6 Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej w formule zaprojektuj i wybuduj
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
28.04.2022 ZP-14/RB RAP.383.14.2022.ATR.RB
Likwidacja barier architektonicznych w budynkach Politechniki Łódzkiej „Dostępna Politechnika Łódzka” – dostawa i wymiana windy w budynku C3 Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (W2) w formule zaprojektuj i wybuduj
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
17.05.2022 ZP-15/RB 5/W6.383/2022-ZP.RB
Wykonanie remontu pomieszczeń w Instytucie Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej w informatorze ZP.
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
24.05.2022 ZP-16/RB RAP.383.20.2022.ATR.RB
Likwidacja barier architektonicznych w budynku A33 Politechniki Łódzkiej – zaprojektuj i wybuduj”
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
31.05.2022 ZP-18/RB RAP.383.24.2022.ATR.RB
Remont pokrycia dachu budynku C4 – Centrum Sportu Politechniki Łódzkiej w systemie zaprojektuj i wybuduj
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
06.06.2022 ZP-20/RB RAP.383.23.2022.ATR.RB
Remont elewacji i pokrycia dachowego budynku B13 Politechniki Łódzkiej w zaprojektuj i wybuduj
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
08.06.2022 ZP-21/RB RAP.383.25.2022.ATR.RB
Remont elewacji budynku oraz dachu wieży Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej w systemie zaprojektuj i wybuduj
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
20.06.2022 ZP-22/RB RAP.383.27.2022.ATR.RB
Remont elewacji (naprawa spękań, czyszczenie biologiczne) willi Józefa Richtera – budynku B3 Politechniki Łódzkiej
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
01.07.2022 ZP-24/RB W1/ZP-17/RB/2022
Remont i przebudowa elewacji wschodniej budynku A-19 Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej.
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
12.07.2022 ZP-25/RB RAP.383.29.2022.ATR.RB
Likwidacja barier architektonicznych w budynku B-10 Politechniki Łódzkiej w formule zaprojektuj i wybuduj
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
12.07.2022 ZP-26/RB W-5 ZP/4/2022
Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb utworzenia Laboratorium Przetwarzania Biomasy BIOINNOFERM dla Katedry Biotechnologii Środowiskowej na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
03.08.2022 ZP-27/RB W-5 ZP/7/2022
Remont wybranych pomieszczeń w budynku A-4 Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności wraz z dostawą mebli i wyposażeniem nowej sali konferencyjnej.
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
18.08.2022 ZP-28/RB RAP.383.33.2022.ATR.RB
Likwidacja barier architektonicznych w budynku B-10 Politechniki Łódzkiej w formule zaprojektuj i wybuduj
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
18.08.2022 ZP-29/RB 3/W6.383/2022-ZP.RB
Modernizacja wentylatorowni w budynku Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej – audytorium B-11
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
07.09.2022 ZP-30/RB W1/ZP-21/RB/2022
Modernizacja pomieszczeń dla doktorantów, studentów i pracowników w Katedrze Dynamiki Maszyn
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
09.09.2022 ZP-31/RB W1/ZP-22/RB/2022
Remont i przebudowa elewacji wschodniej budynku A-19 Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
16.09.2022 ZP-32/RB RAP.383.36.2022.ATR.RB
Remont elewacji budynku oraz dachu wieży Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej w systemie zaprojektuj i wybuduj
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
19.10.2022 ZP-33/RB PAKT.1.2022.RB
Remont wybranych pomieszczeń na potrzeby projektu „Pracownie Aktywnego Korzystania z Technologii
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
28.10.2022 ZP-34/RB W1/ZP-26/RB/2022
Wykonanie ściany i drzwi w budynku A18 Wydziału Mechanicznego.
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
10.11.2022 ZP-35/RB W1/ZP-27/RB/2022
Remont i przebudowa elewacji wschodniej budynku A-19 Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej.
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
16.11.2022 ZP-36/RB RAP.383.42.2022.ATR.RB
Remont elewacji budynku oraz dachu wieży Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej w systemie zaprojektuj i wybuduj
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym
24.11.2022 ZP-37/RB W1/ZP-28/RB/2022
Wykonanie ściany i drzwi w budynku A18 Wydziału Mechanicznego
Informacja: szczegóły postępowania są dostępne w serwisie zewnętrznym

 

Postępowania dotyczące 2021 roku.